Tuesday, January 20, 2009

Ayat-ayat Al Quran untuk diamal

 1. Untuk elak suami/isteri dan anak-anak bergaduh“Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.” (Surah Al-Baqarah ayat 102)


 1. Anak-anak pandai belajar

“Maka Kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu; dan masing-masing (dari mereka berdua) Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu (yang banyak); dan Kami mudahkan gunung-ganang dan unggas memuji Kami bersama-sama dengan Nabi Daud; dan adalah Kami berkuasa melakukan semuanya itu.” (Surah Al-Anbiyaa’ ayat 79)


 1. Anak-anak lembut hati / elak panas baran

“Kami berfirman: "Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim! "” (Surah Al-Anbiyaaa’ ayat 69)

“Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya. Dia lah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk; Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.” (Surah Al-Hasyr ayat 22-24)


 1. Anak-anak malas sekolah

“Taa' Haa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah. Allah. (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.” (Surah Taha ayat 1-5)


 1. Ayat pendinding

“Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (wahai Muhammad): "cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; kepadaNya aku berserah diri, dan Dia lah yang mempunyai Arasy yang besar."” (Surah At-Taubah ayat 129)


 1. Bagi anak-anak yang suka keluar malam

“Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) sentiasa rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal bakti) serta bertaqwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna; dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik.” (Surah Ar-Ruum ayat 31) Baca 33x.


 1. Untuk menjadi pendinding rumah, baca Surah Al-Baqarah dan tiup pada air dan renjis keliling rumah.
Negara Haram Israel Tidak Akan Berkekalan

Sejarah telah membuktikan bahawa kaum Yahudi merupakan kaum yang sentiasa ditindas dan ditekan. P eristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang zaman semenjak dari zaman Nabi Allah SWT Musa a.s. sehinggalah zaman mereka berada di P alestin selepas itu sentiasa menyaksikan pembunuhan kaum Yahudi secara beramai-ramai oleh musuh-musuh mereka.

Melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku itu, kita selaku umat Islam yakin bahawa kependudukan mereka secara haram di negara P alestin akan berakhir tidak lama lagi.
Mereka akan dihalau keluar dari negara itu sama sepertimana datuk nenek mereka dipaksa keluar dari negara itu. P erkara ini telah dijanjikan oleh Allah SWT menerusi banyak ayat al-Quran, contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 167 yang bermaksud:
"Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu memberitahu: Bahawa sesungguhnya Ia akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu, (terus menerus) hingga hari kiamat, kaum-kaum yang akan menimpakan mereka dengan azab sengsara yang seburuk-buruknya (disebabkan kejahatan dan kekufuran mereka). Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab seksa-Nya, dan sesungguhnya Dia juga Maha P engampun lagi Maha Mengasihani."
Kejahatan Bangsa Yahudi Menurut Al-Quran
Ayat di atas menyebutkan bahawa azab dan tekanan akan terus menimpa mereka hingga ke hari kiamat. Berita-berita masa lampau tentang mereka sebelum Islam perlu diberitahu kepada mereka agar mereka sedar bahawa masa tersebut akan tiba dan kebenaran isi kandungan al-Quran sebagai wahyu Ilahi akan terbukti.
Ayat-ayat seperti ini memberi satu kekuatan berupa sokongan moral kepada umat Islam secara amnya dan bangsa Arab Islam khasnya agar berusaha memperkuatkan diri ke arah merealisasikan fakta ini.
Penindasan Ke Atas Yahudi Sebelum Islam
Tersebut dalam lipatan sejarah penjajahan ke atas Yahudi telah dimulakan oleh Raja Fir'aun Nikho dari Mesir. Selepas itu untuk kali keduanya mereka telah dijajah lagi oleh Raja Nabukadnesar (Bukhti-Nashar) dari Babil. Semasa penjajahan tersebut, raja dan tenteranya telah membinasakan habis-habisan Jerussalam termasuk Baitul Maqdis yang didirikan oleh Nabi Sulaiman a.s. dan menawan majoriti rakyatnya .
Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat surah al-Isra' ayat yang bermaksud:
"Dan Kami menyatakan kepada Bani Israel dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi ( P alestin) dua kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Maka apabila sampai masa janji (membalas kederhakaan kamu) kali yang pertama dari dua (kederhakaan) itu, Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba Kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya lalu mereka rnenjelajah di segala ceruk rantau (membunuh dan membinasakan kamu); dan (sebenarnya peristiwa itu) adalah satu janji yang tetap berlaku".
Seterusnya pada tahun 203 sebelum Masihi pula menyaksikan penjajahan yang lebih teruk oleh raja-raja Syria malahan membawa kepada penahanan Yahuza yang menjadi raja Yahudi pada masa itu. Orang-orang lelaki dijadikan hamba abdi, manakala cukai-cukai yang tinggi turut dikenakan ke atas mereka.
Tidak cukup di situ Allah SWT membinasakan mereka apabila Rom menjajah pula selepas itu. Negara P alestin telah dimasukkan di bawah negara mereka. P ada tahun 70 Masihi, golongan Yahudi telah melakukan pemberontakan ke atas penjajah mereka iaitu Rom. . P emberontakan ini menemui jalan buntu. Akibatnya Rom telah mengeluarkan arahan kepada gabenornya di situ yang bernama Titus untuk membakar rumah-rumah ibadat Yahudi dan membunuh kebanyakan penduduk Yahudi dan menjual yang lainnya sehagai hamba.
Tidak lama selepas itu, Jerussalem pesat membangun semula. Kaum Yahudi mengambil kesempatan untuk memberontak buat kali kedua tetapi masih gagal. Adrian yang menjadi raja Rom akhirnya memerintahkan agar bandar Jerussalem dimusnahkan habis-habisan dan rakyatnya dibunuh. Ditaksirkan lebih 500,000 jiwa telah terkorban dalam peristiwa itu .
Penindasan Ke Atas Yahudi Selepas Islam
Apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, kaum Yahudi telah menyusun beberapa konspirasi jahat ke atas Islam. Akibatnya, pelbagai tindakan tegas telah dikenakan terhadap mereka sehingga membawa kepada pembunuhan beramai-ramai kaum Yahudi dan pengusiran keluar dari negara Islam Madinah.
Kemudian di akhir kurun ke 13, penindasan ke atas mereka masih berterusan. P ada kali ini negara Eropah pula yang bertindak menekan mereka. Sejarah telah menunjukkan bahawa kaum Yahudi pernah dibunuh di Sepanyol dan P ortugal . Bahkan kepercayaan agama Kristian lama beranggapan bahawa menekan Yahudi adalah melambangkan keimanan yang sebenarnya.
Tekanan yang dihadapi menyebabkan Yahudi mencari perlindungan di Andalus. P emimpin-pemimpin Islam di Andalus pada waktu itu memberi perlindungan politik kepada Yahudi sebagai satu cara untuk berdakwah kepada mereka. Nikmat perlindungan rupa-rupanya tidak lama. P enganut-penganut Kristian telah berjaya menundukkan kuasa Islam di Andalus. Sekali lagi penyembelihan orang-orang Yahudi berlaku secara beramai-ramai. Mereka di halau keluar dari bandar-bandar seperti Balensia, Qordova, Gibraltar, Barcelona dan juga dari tempat-tempat lain. Seorang paderi besar Katolik di situ yang bernama Hernando Martins telah menyampaikan ucapan anti Yahudi dan mengarahkan agar unsur-unsur termasuk penganutnya dihapuskan.
P eperangan Salib telah meletus di Andalus dan kebanyakan orang yahudi dihapuskan. Ramai dari kalangan mereka telah dipaksa memeluk Kristian. Dalam tempoh kurang dari 3 bulan, setiap individu yang enggan masuk Kristian akan dihalau ke tempat lain luar dari Andalus. Sesiapa yang melanggar perintah akan dihukum bunuh .
Kebanyakan orang Yahudi yang enggan memeluk Kristian telah meninggalkan Andalus. Malangnya di tengah jalan para lanun telah menangkap mereka dan mereka dijadikan hamba untuk diperniagakan. Sesiapa yang terlepas pula jarang yang dapat hidup kerana diserang kelaparan dan penyakit berjangkit seperti taun dan lain-lain.
Walaupun menghadapi pelbagai penindasan, golongan Yahudi akhirnya berjaya juga menaja satu perhimpunan yang menghimpunkan sekitar 80,000 orang ahli. Mereka mengambil keputusan untuk berhijrah ke P ortugal setelah mendapat pelawaan rajanya yang beragama Kristian dan bersikap terbuka. Setibanya di sana , raja yang selama ini bersikap terbuka, tiba-tiba berubah menjadi anti Yahudi selepas dipengaruhi golongan gereja yang selama ini menentang mereka. Semua golongan lelaki dewasa Yahudi telah dipaksa meninggalkan negara P ortugal , manakala wanita dan anak-anak dipaksa menukar agama kepada Kristian.
Tekanan dan kezaliman ke atas Yahudi sebenarnya tidaklah terbatas di negara-negara seperti Sepanyol , P ortugal dan Rom sahaja.
Malahan semua negara Eropah Kristian telah mengambil sikap anti-Yahudi secara terang-terangan. Di bawah dinyatakan peristiwa-peristiwa kezaliman yang berlaku keatas golongan Yahudi:

1.
Di England, King Edwaard telah menghalau Yahudi beramai-ramai pada tahun 1290.
2.
Di P erancis, King P hillip telah menghalau mereka dari P erancis pada tahun 1306. Menurut fakta sejarah, Raja P hillip kemudiannva telah membenarkan sebahagian daripada mereka untuk pulang ke P erancis selepas itu, tetapi keputusan diambil untuk menghalau semula mereka pada tahun 1394.
3.
Di Hungary, golongan Yahudi telah dibuang negara beramai-ramai. Tetapi mereka memberanikan diri pulang semula sebelum dihalau kembali pada tahun 1582.
4.
Di Belgium, mereka dihalau beramai-ramai pada tahun 1370.
5.
Di negara Czechoslovakia pula, puak Yahudi dihalau pada tahun 1380. Mereka kembali semula untuk bermastautin pada tahun 1592. Malangnya pada tahun 1744, Queen Maria Theressa telah mengarahkan agar dihalau semula golongan Yahudi tersebut.
6.
Di negara Austria pula, Raja Bright ke-5 telah menghalau mereka dari negara itu pada tahun 1420.
7.
Di Holland, mereka dihalau dari Outricht pada tahun 1444.
8.
Di Itali, mereka dihalau dari Napoli dan Sardina pada tahun 1540.
9.
Di Jerman, golongan Yahudi dihambat dari Bavaria pada tahun 1551. Kemudian telah berlaku penindasan secara berterusan ke atas mereka oleh masyarakat berfahaman Nazi. Beratus ribu Yahudi telah terkorban dalam keganasan itu.
10.
Di Rusia pula, rakyat tempatan telah berkerjasama menghalau orang-orang Yahudi pada tahun 1510. Golongan Yahudi beransur-ansur pulang selepas itu dengan harapan penduduk tempatan telah memaafkan mereka. Namun begitu, tekanan masih berterusan sehingga tentera Rusia turut masuk campur untuk menyembelih mereka beramai-ramai di Ukraine sepanjang tahun 1919.
Menurut kajian, lebih dari 100,000 Yahudi telah diragut nyawanya termasuk lelaki dan perempuan serta anak-anak mereka. Jalanraya telah dibasahi dengan darah mereka. Tentera telah melakukan kekejaman di luar batasan pemikiran manusia di samping mencincang lumat anggota badan mereka.
Mengapa Yahudi Ditindas?
Antara sebab penindasan dilakukan ke atas mereka adalah kerana sikap sombong dan tidak setia pada perjuangan. Masyarakat Kristian Eropah menyedari sikap yang ditunjukkan itu. Golongan Yahudi merupakan golongan yang tidak pernah kenal erti berterima kasih. Walaupun hanya menumpang di negara orang, perangai mereka tidak ubah seperti tuan yang memeras dan menganiaya golongan peribumi negara itu. Kemahiran berniaga telah menjadikan golongan Yahudi sombong dan tidak berperikemanusiaan.
Orang yang meminjam dan berurus niaga dengan mereka terjebak dalam sistem riba. Ekonomi yang berasaskan riba telah dimulakan oleh korporat-korporat Yahudi yang berjaya untuk memastikan terus menjadi kaya tanpa memikirkan nasib si miskin.
P erkara ini tidaklah menghairankan kerana menurut kepercayaan mereka seperti yang dijelaskan di dalam 'Talmud' iaitu tafsiran kepada kitab 'Taurat', ada dinyatakan secara terang-terangan bahawa riba halal dengan urus niaga bersama bukan Yahudi. Ini disebabkan Yahudi adalah anak-anak Allah SWT, manakala selain mereka adalah binatang berupa anjing dan babi. Justeru itu, mereka berhak melakukan apa sahaja demi kepentingan peribadi.
Disebut dalam Talmud lagi:

 • P emilikan harta-harta oleh selain Yahudi adalah tidak sah. Jadi sesiapa sahaja di kalangan Yahudi boleh merampas hak tersebut.
 • Allah SWT (SWT) menganugerahkan ke atas mereka hak untuk bertindak sesuka hati ke atas bangsa-bangsa lain.
 • Kedudukan Yahudi ke atas bangsa-bangsa lain sama seperti kedudukan manusia ke atas binatang. Bangsa-bangsa lain memiliki sifat-sifat kebinatangan. Tiada siapa yang dapat mengajar mereka melainkan Yahudi.
 • Riba diharamkan sesama Yahudi, tetapi dihalalkan kepada selain mereka. Malahan menurut perlembagaan Talmud itu, HARAM memberikan pinjaman kepada bangsa lain tanpa dikenakan riba.

Penaklukan P alestin Oleh Rejim Haram Yahudi

Sebab utama penaklukan negara P alestin sebenarnya berpunca dari perancangan yang teliti oleh P ersatuan Freemason Antarabangsa. Freemason melihat usaha begini penting bagi mengelakkan pupusnya spesis Yahudi dari persada dunia.
Takdir Allah SWT membenarkan mereka berjaya menakluk P alestin dengan restu gerakan Kristian sedunia dan bantuan mereka. P erkara ini berlaku dalam keadaan orang-umat Islam terutamanya masyarakat Arab sedang lalai. P ersoalannya, sampai bilakah mereka akan berjaya mendominasi negara yang kecil itu. Mereka perlu waspada kepada masyarakat Arab yang berjumlah lebih 100 juta orang itu yang sentiasa mengingati sejarah buruk antara mereka dan Yahudi sepanjang zaman. Masa jua yang akan menentukan segala-galanya.
Penutup
Janji Allah SWT akan sampai bagi memastikan Islam akan tinggi semula dan musuh-musuh Islam terutamanya Yahudi akan kembali ke era kesusahan dan penindasan seperti keadaan asal mereka.
Kita meyakini usaha mereka mengumpulkan bangsa mereka di tengah-tengah negara umat Islam itu akan berakhir dengan penghapusan mereka secara terus dari muka bumi Allah SWT ini. Ini bersesuaian dengan maksud sebuah hadith sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim:
"Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-umat Islam berperang dengan orang-orang Yahudi (di sebuah tempat). Orang-umat Islam akan membunuh mereka beramai-ramai sehinggakan apabila mereka bersembunyi di sebalik batu dan pokok, tiba-tiba pokok-pokok dan batu-batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam agar membunuh orang-orang Yahudi itu, kecuali pokok 'Gharqad', kerana ia adalah pokok Yahudi".
Janji Nabi pastinya benar. P eristiwa ini akan berlaku bagi menamatkan siri pengkhianatan Yahudi terhadap Islam dan manusia secara keseluruhannya. #
Masih sempat lagi untuk kite kembali ke pangkal jalan.. bertaubatlah kawan-kawan sebelum pintu taubat ditutup..

Wednesday, January 14, 2009

Berhati-hati dijalan rayaBerhati-hatilah dijalan raya.
Jangan kita terkorban dijalan raya, berkorbanlah kita di jalan ALlah....

p.s/ bacalah doa naik kenderaan

Bayan Hidayat

Bayan Hidayat : Maulana Saad

Tarikh : 31/01/2000

Tempat : Nizamuddin, India

Keperluan besar manusia ialah hidayat. Hidayat datang melalui usaha hidayat.

Usaha nabi dan rasul kenalkan manusia kepada Allah. Usaha kepada hati manusia supaya alih cinta dari cinta dunia kepada Allah.Laungan nabi-nabi ialah makhluk tidak boleh buat apa-apa, Allah maha kuasa.Kerja Anbiya a.s berpindah dari satu nabi ke satu nabi yang lain. Laungan mereka bertentangan dengan nafsu dan naluri manusia. Baginda Rasulullah s.a.w adalah imam dan ketua kepada sekelian ambiya dan rasul. Buat kerja agama sebagaimana ambiya a.s yang lain.Usaha kepada jawatan, pertanian dan perniagaan tidak boleh buat apa-apa, hanya Allah s.w.t boleh buat segala-galanya.Rasulullah s.a.w beritahu, “Kami diutus untuk kamu (manusia) semua”Setiap individu kena taat perintah Allah s.w.t. Baginda s.a.w pesan, “Tidak akan ada nabi selepas beliau, ummat ini kena buat kerja nabuwah”. Agama dan iman akan datang bila ada usaha dakwah.Dakwah untuk tinggikan iman; pengkhususannya atas yakin.Perlu tablighkan supaya yakin terbentuk dalam hati kita.

Enam sifat sahabat yang unggul kena didakwahkan, latih dan doa supaya sifat-sifat ini dapat hidup dalam kehidupan manusia.Usahakan untuk bawa diri kepada 6 sifat ini dan diri-diri/hati-hati manusia yang lain.Sahabat-sahabat Nabi s.a.w telah diajar usaha atas agama lebih dari agama itu sendiri.Betulkan yakin pada janji Allah s.w.t.Bila buat kerja dakwah dengan sendirinya seseorang akan fikir dan lihat diri sendiri apakah yang didakwah ada dalam diri sendiri.Bersama dakwah ada 3 kerja, yakni macam dalam sembahyang

a) belajar sembahyang

b) tanam yakin pada sembahyang, yakni ia penyelesai segala masalah

c)Kena usaha untuk mengetahui fadhilat sembahyang dan masalah (hukum hakam )berkaitan sembahyang

Sempurnakan doa

Maksud keluar ke jalan Allah s.w.t ialah supaya yakin selain Allah akan terhalang dan cuma wujudkan yakin pada Allah s.w.t melalui kaedah :

i. Jalankan Dakwah

ii. Latihan pada diri sendiri

iii. DoaBegitu juga sifat-sifat yang lain seperti ilmu dan zikir kena didakwahkan, latih dan doa pada Allah s.w.t supaya diberikan hakikat sifat-sifat ini.

Sifat berikutnya, Ikram Muslimin, didakwahkan kepada manusia, bawa pada kerja agama, latih dan amalkan dan minta sifat ini dengan menangis pada Allah s.w.t. Bila latih untuk hidupkan sifat, laksanakan dengan tekan hawa nafsu sendiri. Kita keluar ke jalan Allah s.w.t kena yakin bahawa amalan keluar ke jalan Allah s.w.t ini adalah kerja Nabi s.a.w supaya kebesaran kerja ini akan lahir dan akan lahir kesannya atas ummat. Sebanyak mana kesusahan yang ditanggung semasa keluar dijalan Allah s.w.t, maka sebanyak itulah kesan dan menafaatnya.

Mati dijalan Allah s.w.t, sejauh mana jarak dia tinggalkan rumahnya sepanjang itulah mahligai yang akan dibina untuknya di dalam syurga.

Perhatikan adab-adab keluar di jalan Allah s.w.t :

i. Keluar jemaah dalam bentuk berjemaah; seorang ahli pun jangan tertinggal belakang/hilang

ii. Ahli-ahli jemaah kena kenal Amir/Ketua

iii. Berjalan dengan satu Jemaah

Siapa yang keluar dengan satu langkah keluar rumah manakala satu kaki masih berada dalam rumah, sekiranya mati menyahut beliau, pasti dia akan mendapat menafaat besar disisi Allah s.w.t. Sepagi atau sepetang dijalan Allah s.w.t lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia tidak ada nilai disisi Allah s.w.t dibandingkan dengan amal walaupun sebesar sayap nyamuk.

Semua amal; zikir dan lain-lain bagi orang yang keluar ke jalan Allah s.w.t tidak ada tandingannya bagi orang yang tidak keluar dijalan Allah s.w.t. Kalau jemaah telah berpergian, kita masih tertinggal dibelakang, ini tidak betul. Yang datang kemudian tidak boleh tampung ganjarannya untuk menyamai orang yang berpergian dahulu.

Satu sahabat melengahkan keluar dijalan Allah s.w.t semata-mata untuk sembahyang dibelakang Nabi s.a.w dimasjid Nabawi pada hari Jumaat sedangkan jemaahnya baru berangkat sebentar. Nabi s.a.w telah beritahu sekiranya dia beramal untuk tampung pahala keluar di jalan Allah s.w.t nescaya dia tidak dapat tampung pahala tersebut walaupun dia membelanjakan seluruh harta dia dijalan Allah s.w.t. Keluar dengan kenal dan taat Amir. Nabi s.a.w dihantar untuk ditaati. Siapa taat Amir dia taat Nabi s.a.w; siapa taat Nabi s.a.w bermakna dia taat Allah s.w.t. Keluar untuk dapat yakin Allah s.w.t dengan keluarkan yakin selain Allah. Bila dalam perjalanan boleh muzakarah segala adab-adab. Semua jemaah kena duduk sekali dan dekat-dekat. Bila duduk dengan orang awam/bukan rakan se-jemaah; berikan dakwah. Juga jaga adab perjalanan.Perhatikan sunnah-sunnah Nabi s.a.w dalam perjalanan. Setiap amal akan beri kesan pada satu tempat. Ke mana saja route diputus, pentingkan kerja dakwah supaya dakwah jadi sebati.

Apabila sampai manzil/sempadan, buat doa minta Allah s.w.t beri hidayat.

Lepas itu, bila sampai ke masjid yang dituju, masuk ke dalam masjid. Masjid bukan rumah kita, oleh itu kena ambil berat adab-adab masjid. Jaga adab masjid, insya’Allah akan dapat bantuan ghaib. Jangan pandang adab masjid satu perkara remeh-temeh. Umar r.a. amat memberati adab masjid. Letakkan barang-barang di satu sudut masjid. Anggap kegunaan api, air sebagai hak awam. Sembahyang sunnat tahiyatul masjid, lepas itu segerakan duduk dalam mesyuarat. Apa-apa hal dan segala amalan dimesyuaratkan. Maksud satu ayat : “Bermesyuarat dan bersembahyanglah dalam urusan agama kamu”.Sembahyang adalah rukun agama. Begitu juga mesyuarat adalah petunjuk jalan dalam usaha agama. Seboleh mungkin, ambil pandangan semua orang dalam mesyuarat.

Kena betulkan fikir teman-teman. Bila bertemu orang, ajak mereka semua kepada usaha agama. Pergi jumpa dengan kesemua lapisan masyarakat.

Kena beri dakwah mengikut kedudukan mereka. Hantar orang mengikut tahap orang yang diziarahi. Ziarah kepada alim-ulamak. Minta doa dari mereka. Ziarah ke atas ulamak adalah juga ibadat. Bentuk juga jemaah khususi untuk jumpa ketua masyarakat dan orang berpengaruh. Bila ziarah mereka pandang wajah mereka dan banyak tawajjuh pada Allah s.w.t. Jangan pandang harta benda dalam rumah mereka dan jangan terkesan dengan harta benda. Dakwah atas mereka.

Sesiapa yang kita jumpa minta mereka beri sedikit masa bersama kita. Beritahu apa amal yang kita akan buat di masjid.

Semasa ziarah ummumi; boleh jumpa semua lapisan masyarakat.

Letak dua orang untuk zikir dalam masjid dan yang lain semua keluar ziarah.

Ini adalah tiru-tiru kerja Nabi s.a.w; siapa yang tiru kerja Nabi s.a.w, Insya’Allah akan diberi hakikat. Dalam ziarah ummumi jaga pandangan dan tumpukan pada zikir. Semua tawajjuh pada Allah s.w.t. Mutakallim perlu cakap tentang iman dan kebesaran Allah s.w.t. Minta orang yang dijumpai keluar dari pintu rumah mereka supaya buat sikit langkah kepada kebaikan, maka Allah s.w.t akan mudahkan untuk langkah berikutnya. Beri penerangan sederhana dan penerangan panjang lebar di dalam masjid.

Bagi majlis ta’alim, hantar dua orang secara gilir-gilir untuk ziarah ta’alim (ta’alimi gasht). Buat ta’alim hingga 2-3 jam. Letakkan kebesaran ta’alim dengan penekanan pada fadhilat, dan adab. Tawajjuh dalam ta’alim. Duduk dalam majlis dengan berwuduk. Jangan bercakap-cakap semasa majlis ta’alim dijalankan. Bila jaga adab ta’alim akan dapat nur hadith.

Juru ta’alim targhib kepada semua untuk dapat amalkan. Baca dengan perlahan/tidak laju untuk dapat difaham dan diamalkan. Semua kena beri tumpuan pada ta’alim. Usaha untuk didengar, untuk diingati dan apabila balik untuk diamalkan. Setiap masjid yang di pergi, usaha untuk dapatkan jemaah tunai.Tanamkan dalam diri bahwa dakwah sebenarnya untuk diri kita bukan untuk orang lain. Beritahu tentang lima amalan masjid yakni yang diamalkan oleh Nabi s.a.w

Bentangkan supaya mereka yakin dengan 5 amalan masjid. Beberapa lama kita diperlukan untuk bangunkan usaha tempatan, kita akan gunakan untuk terus duduk disitu.

Ta’alim (ajar-mengajar), khidmat & ibadah semua kerja ini kena buat sungguh-sungguh. Zikir, tilawah Quran kena buat sebagai amalan harian.

Juga ambil berat sembahyang sunnat dan tahajjud & sembahyang awwabiin. Jaga zikir pagi petang, selawat dan tasbihat dan istighfar. Jaga setiap sembahyang fardhu dan waktunya.

Anggap masa keluar ini amat berharga. Bila buat begini, pasti Allah s.w.t akan tanamkan hidayat untuk diri kita. Bila telah kembali/balik ke tempat masing-masing, azam untuk buat kerja dakwah di tempat kita (usaha tempatan). Pastikan lima amalan masjid hidup dalam makami kita; usaha ziarah, taalim, 2 ½ jam, mesyuarat harian dan malam markaz.Lima amalan ini adalah amalan masjid Nabi s.a.w. Buat doa untuk hidayat seluruh alam tidak terbatas untuk tempatan kita.

Setiap masjid diusahakan untuk keluarkan jemaah 3 hari. Bila buat amalan ini, kerja agama akan wujud ditempat kita (makami). Perbezaan iman dan kufur adalah sembahyang. Jaga sembahyang dengan sungguh-sungguh. Sifat ikhlas lahir melalui sembahyang.